Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Prague

Dog & Pineapple is a fresh new lifestyle blog from the downtown of Prague. You can find personal articles about inspiring people, healthy living, fitness, beauty and fashion. 

Čemu se vyvarovat na Facebooku.

CZ-blog

Čemu se vyvarovat na Facebooku.

Tereza Šťastná

Nepostujte fotky svých nahých malých dětí 

Nepostujte fotky, o kterých moc dobře víte, že mohou skončit na nyxu v nějaké kinky skupině

Uvědomte si, že veřejný profil je veřejný i se vším, co na něj sdílíte

Nejste vlastníky svých fotografií a videí, i když jste autory, to znamená, že veškerá práva k nim odevzdáváte dané platformě

Na sociálních sítích musíte dodržovat jejich pravidla hry

O každém vašem kliku je veden záznam, podle kterého jsou na vás cíleny reklamy a obsah

Nesdílejte fotky svých známých bez jejich souhlasu

Nesdílejte fotografie, ke kterým nemáte autorská práva v první řadě

Zabezpěčte si účet dvoufázovým ověřením

Prohrábněte si nastavení platformy i aplikace na telefonu, ať jasně definujete co o vás platforma může sbírat za data

Netagujte místo svého bydliště

Neklikejte na divné odkazy, byť přicházejí i od přátel

Neotevírejte aplikace typu: "Co jsi byl v minulém životě? Kde budeš za 5 let? Jak budeš vypadat ve stáří?"

Nepostujte nic, čeho byste mohli potom litovat

Používejte adBlock

Nedělejte ze svých dětí kokoty - mohou vás potom zažalovat (viz případ jedné rakouské rodiny)

Nepouštějte se do zbytečných diskuzí, když nemáte argumenty

A hlavně na to furt nekoukejte!