Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Prague

Dog & Pineapple is a fresh new lifestyle blog from the downtown of Prague. You can find personal articles about inspiring people, healthy living, fitness, beauty and fashion. 

Blog

Filtering by Tag: croatia

I was in Croatia for the first time. Pretty rare for Czech citizen.

Tereza Šťastná

croatia-tereza

  I am not a person that knows how to rest. Sure, I enjoy my naps, I play video games or procrastinate heavily. But even when I avoid work I need to do something. That's why it's so hard for me to actually enjoy vacation. 

  As I mentioned already or as you saw on my Instagram I spent last week in Croatia with my dad. It was real sea vacation after many years and I was really looking forward to go. Well the next day after our arrival I was bored. I couldn't figure out what to do, because I have learned that when I am bored I knit or sew or create something tangible. And reading a book on the beach just wasn't productive enough to satisfy me. 

  So I bought fins, diving mask and a snorkel and found a new hobby. Which is pretty much what everyone does in Croatia and no wonder. You can see so many things! It's National Geographic in real life and it's amazing. 

  I also collected sea glass which I find extraordinarily beautiful and (oh gosh, Greenpeace are going to stone me for this) I kind of like this glass pollution in our sea. It's crafter's dream! 

croatia-fins

 So how to kill your time other than reading a book? 

 

Do something exciting 

Create some adventure for yourself. I was pretending I am pearl hunter while I was snorkeling. Which brings me to second...

Be a kid again

 Who gives a sh*** how you behave. If you want to spend all day digging in the sand like a little kid, go ahead and do it. It's not like those people will see you again. Most likely.

Do something extreme

 Be safe and careful but do something crazy. I saw these people on parachutes dragged by a boat and you bet your ass I feel sorry I didn't go on that. Older you get more careful you are. So do it now or never. 

Don't hide yourself

 I got fat. So what? Should I wear a wetsuit to hide it? Don't hide yourself just because you think your body shouldn't be seen. Wear those bikinis and enjoy the sun. People will probably be busy judging the loud family anyway. 

croatia-boat

 Nejsem typ člověka, který by věděl jak odpočívat. Ano, vychutnám si odpolední šlofíček, zahraju video hry a nebo budu těžce prokrastinovat. Ale i když se snažím vyhnout se práci, zároveň ten čas musím k něčemu využít. A proto je pro mě tak těžké na dovolené nic nedělat. 

 Jak jsem již zmínila zde nebo na svém Instagramu, minulý týden jsem trávila v Chorvatsku se svým tátou. Po dlouhé době to byla ta pravá mořská dovolená a já se na ni opravdu těšila. Nicméně hned druhý den po našem příjezdu jsem se začala opravdu nudit a nemohla jsem přijít na to, jak zabít čas. Naučila jsem se totiž, že když se nudím, pletu, šiju nebo zkrátka vytvářím něco hmotného. A čtení knihy na pláži pro mě nebylo dostatečně produktivní. 

 A tak jsem si koupila ploutve, potapěčské brýle a šnorchl a našla si nové hobby. Které si v Chorvatsku najde asi opravdu každý a já se ani nedivím, když toho můžete tolik vidět jen pár metrů od pláže. Je to jako National Geographic v přímém přenosu. Bomba! 

 Také jsem začala sbírat vyplavené sklo, o kterém si myslím, že je naprosto dokonalé a (teď mě Greenpeace nejspíš ukamenují) docela se mi tento typ znečištění oceálnu líbí. Je to sen každého tvůrce! 

croatia-withdad

No ale jak si svůj čas užít aniž byste ho museli zabít knížkou? 

 

Dělejte něco vzrušujícího

Vytvořte si dobrodružství. Já si například představovala při šnorchlování, že lovím perly. A to mě přivádí k druhému bodu...

Buďte zase dítě

Koho zajímá co si o vás myslí ostatní. Pokud se chcete celý den hrabat v písku, jako malé dítě, do toho! Stejně vás z těch lidí nikdo nikdy už neuvidí. Pravděpodobně.

Dělejte něco extrémního

Buďte opatrní, ale pusťte se do něčeho bláznivého! Viděla jsem nějaké lidi co letěli na padáku, který táhla loď. A to se vsaďte, že lituju, že jsem do toho nešla. Čím je člověk starší, tím je opatrnější. Takže je to vlastně teď nebo nikdy. 

Neschovávejte se

Ztloustla jsem. No a co? To bych měla nosit neopren? Neschovávejte se jen protože jste názoru, že by vaše tělo nemělo spatřit světlo světa. Oblečte si bikiny a užijte si slunce naplno. Ostatní stejně budou mít plno práce s odsuzováním té hlasité rodiny. 

croatia-yoga


Follow

Why is sea water so beneficial to our skin?

Tereza Šťastná

sea empty

  We all know it. When you spend your vacation somewhere near the sea you look younger, fresher and your overall presence is simply glowing. Even though the stress deficit works its magic upon us and the sun gives us nice tan or not so very nice burns it's actually the sea water that needs to be blamed for your perfect look. Why? 

people swimming

It cures. 

  So imagine you have a itchy rash. Would you rather jump into a pool full of water disinfected with harsh chemicals or to some natural source that is clean and full of minerals that can heal your skin? Sea water is antiseptic and replenishes our skin with minerals witch makes it a miracle cure for any eczema, psoriasis and dermatitis, which is what I have. Well I have to say that weekend full of snorkelling in Croatia fixed it. 

 

 

 

 

Exfoliation? Yes, please!

  Even though you don't feel it or see it, there's sand and plankton around you, that helps you to get rid of dead skin cells. Magnesium keeps it hydrated. That's the reason behind your skin being so shiny after just couple days. So be a little kid and give yourself a little boost by simply sitting in the sand and let the water to splash it off. 

Detox

 Sea water opens up your pores, removes toxins out of your body and replenishes them with minerals. Detox, anyone? 

 

It has pretty much same mineral composition as our blood plasma

 Oh I know, my friends who are chemists are now hitting their head to the wall because they probably cannot believe what I just wrote. Let me clear that - sea water contains 84 vital elements that can be found in human body. (At least that's what the internet says) Could it be fountain of youth? 

sea water.jpg

 If you are interested in reading about other benefits of sea water on our health, go ahead and google it. There's plenty of information out there. However the best way to find out is to pack your backs and travel somewhere to take a nice dip in that salty water. 

And yes, I had pretty good time in Croatia, just didn't want to brag about it. 


Všichni to známe, když jedete trávit svou dovolenou někde poblíž moře, vždy vypadáte svěžejší a mladší  a  vaše celková přítomnost jen září. A ačkoliv nedostatek stresu na nás působí svým kouzlem a slunce nám dopřeje krásnou zdravou barvu a nebo už méně zdravější spálení, je to ve skutečnosti mořská voda, kdo může za váš dokonalý vzhled. Ale proč? 

Je to lék

 Představte si, že vás trápí vyrážka. Do čeho byste skočili radši? Stojaté vody v bazénu plné chemikálií nebo do nějakého přírodního vodního zdroje plného minerálů, které mohou pomoci zahojení? Mořská voda je antiseptikum  a dokáže zaplnit vaši pokožku minerály, které vám pomohou zbavit se ekzému, lupénky nebo dermatitidy, což platí v mém případě. Musím říct, že týden šnorchlování v Chorvatsku je spravilo. 

 

Peeling? Prosím ano!

Ačkoliv to není vidět ani cítit, moře je plné pohybujícího se písku a planktonu, který vám pomůže odstranit odumřelé kožní buňky. A to je ten důvod proč se vaše kůže tak krásně leskne po týdnu dovolené. Buďte k sobě trochu laskaví, posaďte se do písku a nechte na sebe šplouchat vlny. 

 

Detox

Mořská voda otevírá vaše póry a odplavuje všechny škodlivé látky z těla a nahrazuje minerály. Dá si někdo detox? 

 

 

 

 

Skládá se ze stopových prvků jako naše krevní plasma

Já vím, moji přátelé, kteří se věnují chemii teď pravděpodobně bijí hlavou o zeď, protože nevěří tomu co jsem právě napsala. Abych to vysvětlila, mořská voda obsahuje 84 stopových prvků, které obsahuje také naše tělo (alespoň to tvrdí internet). Nemohla by to být fontána věčného mládí?

 Pokud toužíte dozvědět se něco víc o účincích mořské vody na náš organismus, neváhejte a googlujte. Určitě narazíte na spoustu informací. Nejlepším způsobem jak se však přesvědčit o těchto účincích je vzít si volno a odjet někam, kde můžete do moře skočit. 

A ano, měla jsem se v Chorvatsku krásně, ale nerada bych se vytahovala.

Follow