Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Prague

Dog & Pineapple is a fresh new lifestyle blog from the downtown of Prague. You can find personal articles about inspiring people, healthy living, fitness, beauty and fashion. 

Denim Week - The power of jeans

Blog

Denim Week - The power of jeans

Tereza Šťastná

Photo courtesy of  Chelsea Francis

Photo courtesy of Chelsea Francis

Let's talk about the most convenient pice of clothing you will ever own. As Mr. Giorgio Armani said: "Jeans represent democracy in Fashion."

Pair of blue jeans goes with pretty much everything and it's the little black dress of the pant world. You can get various shapes, sizes, lengths, styles, finishes and colours. Last time we talked about how is denim made and now it's time for pair of jeans. 

So when the fabric hits the factory, it's laid evenly layer after layer and than cut according to the pattern. After they are sewn together and now comes the interesting part. The jeans are scratched on specific places to look like they are worn out. Some are even sprayed with chemicals to be bleached. 

Jeans are washed with stones to get out even more colour out and dried out, steamed and finished. 

Pretty easy huh? Seems so, but these processes are very hard on the environment because of the chemicals used and if you add it to the water consumption of growing cotton and all the bleaching and washing and you can see that blue denim jeans are not very responsible clothing towards the nature. 

But they are amazing invention and yes, I will continue wearing them and you should too. Just go for the darker colours, find responsible brands or get custom made pair, learn how to make your own if you can sew and recycle. As denim is strong enough, you can find amazing pieces at the thrift stores that can be only fitted or embellished to your own idea. 


denim week.jpg

Pojďme si něco říct o tom nejuniverzálnějším kousku našeho oblečení, které kdy budete vlastnit. Jak řekl sám pán Giorgio Armani: "Džíny jsou reprezentací demokracie v módě." 

Pár modrých džín se hodí takřka ke všemu a jsou to takové černé malé šaty kalhotového světa. Můžete si koupit nepřeberné množství střihů, barev, velikostí, druhů, dokončení. A protože jsme si minule řekli jak se vyrábí denim, je čas si říct něco o tom, jak se vyrábí džíny. 

 Když látka dorazí do továrny, je pěkně rozložená vrstva na vrstvu a rozřezaná podle střihu. A poté co jsou všechny kusy sešity přichází ta zajímavá část. Látka je oškrábána na specifických místech, aby vypadaly jako obnošené. Některé části jsou dokonce ošetřeny chemikáliemi. 

Poté jsou džíny prány s kamením, které doslova vymlátí další barvu a následně jsou vysušeny, napařeny a dokončeny. 

To zní docela snadně, ne? Zdá se, ale tyhle procesy mají docela špatný dopad na životní prostředí, protože se při nich používá docela velké množství chemikálií a pokud si k tomu přičtete spotřebu vody při pěstování bavlny a všem tom barvení a praní, zjistíte, že džíny nejsou úplně ohleduplným kouskem oblečení vůči přírodě. 

Ale i tak jsou skvělým vynálezem, já je mám v plánu nosit i nadále a také vy byste na ně neměli zanevřít. Zkuste si jen vybírat tmavější odstíny, najděte značky, kterým záleží na životním prostředí nebo si nechte vyrobit pár přímo na míru, popř. si ušijte vlastní a recyklujte. Denim je docela silný materiál a proto můžete najít poměrně zajímavé kousky v různých second handech. Stačí si je jen upravit na svou postvu popř. dozdobit.


Follow