Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Prague

Dog & Pineapple is a fresh new lifestyle blog from the downtown of Prague. You can find personal articles about inspiring people, healthy living, fitness, beauty and fashion. 

Blog

Those moments spent in nature.

Tereza Šťastná

daffodil

I love spending time at my cottage house! It’s a place that offers me to hide from the outworld and madness that’s going on in the city. Since I spend so much time working on the computer I try to come here every other weekend and do some manual labor along with my father. It’s us only to fix this place for everyone to see, it is our bonding time. 

Someone might say it’s boring here but I use all my time on garden works, studying herbs and cooking nice organic meals. It is a serious mind balm. 


Miluji naši chalupu! Je to místo, které mi nabízí úkryt před okolním světem a chaosem města. Snažím se tu trávit každý druhý víkend. V týdnu trávím tolik času prací na počítači a proto se snažím každý druhý víkend přijet sem, kde po boku svého táty pracuju manuálně. Už jsme zbyli jen my dva, kteří se tu o to starají a vylepšují to, aby ostatní mohli přijet na návštěvu, je to ale náš čas se sblížit. 

Někdo by mohl říct, že tu musí být nuda, ale všechen čas věnuji práci na zahradě, studiu léčivých rostlin a vařením toho nejlepšího bio jídla. Je to tu vážně balzám na duši.

Follow