Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Prague

Dog & Pineapple is a fresh new lifestyle blog from the downtown of Prague. You can find personal articles about inspiring people, healthy living, fitness, beauty and fashion. 

#ThrowbackThursday: Message To My 15 Self

Blog

#ThrowbackThursday: Message To My 15 Self

Tereza Šťastná

 So I am getting closer to the end of my 25th year and it's time evaluate what the last 10 years taught me. So here is a message to my 15 years old self:

 1. Don't try so hard to please others.
 2. Don't feel guilty about doing what makes you happy.
 3. Don't ever stop doing sports.
 4.  Stand for what you believe in.
 5. Don't be afraid of confrontation.
 6. Don't try to be cool, be you instead.
 7. Fuck those opinionated fucktards at your school.
 8. Don't let others define you.
 9. Keep learning new things.
 10. Don't take shit personally. 
 11. Be here for the true friends. 

Jak se tak pomalu blížím ke konci mého 25. roku, přišel čas si tak nějak připomenout, co mě posledních 10 let naučilo. A tady je zpráva pro mé 15ti letté já:

 1. Nesnaž se tak usilovně potěšit druhé.
 2. Nemusíš se cítit provinile, že děláš, co tě baví.
 3. Nikdy nepřestávej sportovat.
 4. Stůj si za tím, čemu věřiš. 
 5. Neměj strach z konfrontace.
 6. Nesnaž se být cool, ale buď sama sebou.
 7. Do hajzlu s těma pozérskejma idiotama ve škole.
 8. Nenech ostatní, aby tě nějak definovali. 
 9. Nepřestávej se učit nové věci. 
 10. Neber si kraviny osobně. 
 11. Buď tu stále pro své přátele. 
Follow